SETCo, spol. s r.o.

Súťažná 19
821 08 Bratislava
IČO: 35 858 036

 

Kancelária:

Medveďovej 17
851 04 Bratislava
tel.: +421 2 62520604
fax: +421 2 62520605
mobil: 0908 716 492
          0918 481 022
e-mail: setco@setco.sk

 

Daňový poradca

Certifikovaný účtovník

 

 

GPS Dáta:

48°07´17,08´´ N

17°08´00,74´´ E

 

SETCo, spol. s r.o.

Súťažná 19
821 08 Bratislava
IČO: 35 858 036

Kancelária:

Medveďovej 17
851 04 Bratislava
tel.: +421 2 62520604
fax: +421 2 62520605
mobil: 0908 716 492
0903 253 247
e-mail: setco@setco.sk